lørdag 6. juli 2013

Medan me venter....

 Vedlikehaldsarbeid er og ein viktig del av arbeidet og no når regnet ramlar ned frå himmelen kvar einaste dag går dagane til det. No har det regna såpass mykje at me treng to dagar med opphaldsver før me kan slå ned dei siste 40-50 daa som me har på Fonnes og Kaland. Det er frustrerande å gå slik og vente på å få gjort ferdig siste resten samstundes som fôrverdien på dette graset går ned dag for dag.
I dag er det foreløpig flott ver, sola skin og det er meldt liten kuling frå sørvest, men det er meldt regn til natta. Viss ikkje hadde nok Jan Magne slått ned i kveld og så hadde me raka og pressa i morgon. Me kjem heller ikkje utpå så me får køyrd ut meir møk på slåttemarkene, som allereie er slått, for å gjere klart til ny vekstsesong. Når det er gras på jorda så er graset med på å trekke mykje av vatnet opp i rot og stengel, samstundes som ein del regn hamnar på bladverket og med mykje vind tørkar dette fortare. No når graset er slått på mesteparten av slåttemarka tar det og lenger tid før desse tørkar opp fordi bladverket som krev mykje vatn for å vekse og leve er borte, samstundes som så og seie alt regnet hamnar i jorda og ikkje på sjølve graset.
På biletet over er det oljeskift på gardsbilen.

 Reperasjon av pumpa til åkersprøyta.

Reparasjon av ei gammal motorslåmaskin.
Til no har det blitt oljeskift på traktorane, bilen, reparasjon av ein rundballeløftar, reparasjon av sprøyteutstyr og vedlikehald av diverse andre reidskap.
I tillegg har ein god del av rundballane som ligg på jordene blitt køyrd til land. Det vil seie at dei blir samla på eit område, anten i utkanten av slåttemarka eller på ein heilt eigen plass som ikkje er i berøring med slåttemark, som t.d. ein grusplass el.l. Jan Magne er i Leirvågen no og køyrer saman ein del der.
Me lever i håpet om at me snart skal få slå og presse siste resten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar