tirsdag 28. mai 2013

Bryting

I dag har Jan Magne holdt på å bryte opp ei jord som skal bli atlegg.
Eit atlegg er ei mark der ein har snudd om jorda og sådd i på nytt.
I vinter då det var mykje tele i jorda, om lag 30cm, vart denne slåttemarka grøfta på nytt, då det stod mykje vatn på jorda og den ofte var blaut.

Det var lagt om lag 10 grøfter og det er 6 meter mellom kvar grøft.
Den lengste grøfta er på 150 meter, medan det til saman er 1350 meter med grøfter.

Grøftene blir laga ved at dei er smalast i botn og vidast opp mot toppen.
Desse grøftene er, som me skreiv i innlegget under, i snitt 80 cm djupe, medan dei djupaste er 120 cm. På denne jorda er det leirbotn nokon som medfører at ein ikkje treng legge singel eller eit plankebord i botn. Her kan ein legge eit drensrøyr rett på leira.

Biletet over viser ein del av jorda. Til venstre er det som er ferdig bryte, medan det til høgre viser grøftene (jorda som er graven opp frå grøftene ligg langs kantane) og det som skal brytast.

Eit drensrøyr er eit røyr med små hol i.
Dette brukast i botn av grøftene slik at vatnet vert leia inn i røyra via hola og dermed vert leia vekk frå jorda slik at slåttemarka vert tørrare i våte periodar.

Oppå drensrøyra legg ein singel og deretter ein vegduk eller fiberduk.
Duken leggjast for at ikkje hola i drensrøyra skal tettast att med jord og liknande.

 Lunsj på Hilux`en med is, cola og rundstykker. :)

 "Kva er det Håvard driv med her? Har han ein pinne til meg kanskje?!"

I dag har Torunn og Håvard mjølka kyr og Jan Magne har bryte opp jorda.
Håvard og Torunn har kost seg med litt traktorkøyring og. Det er kjekt å vere på besøk på ein gard der det er mykje spanande som skjer.
Middag på terassen og me gjer oss klare til celebert besøk i morgon. :)
Det vert spanande og eit nytt innlegg kjem nok i løpet av i morgonkveld.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar