lørdag 11. mai 2013

Endeleg er det vår!

 I går var me endeleg i gong med våronna etter lengre tid med tele i jorda og så regn.
Far til Jan Magne starta med direktesåing for å reparere enkelte jorder der graset har dødd ut og det må såast på nytt på enkeltområder. 
 Til dette brukar me ei UTI Underhaug direktesåmaskin.
I år brukar me fleirårig raigras då den har ein raskare vekstperiode.
 Nærbilete av maskina.

 Jan Magne starta med møkakøyring på slåttemarka i går, beitene er me ferdige med for ei stund sidan.
Her har tankvogna nettopp blitt fyllt opp med møk, og det skal køyrast ut ca 100 lass som dette.
Det vert brukt ei Reime kombivogn, 12 kubikk.
 Det er altfor vått å køyre utpå marka, så i år blir det brukt møkakanon. Jan Magne drøymer om slangespreiar, og det vert eit mogeleg innkjøp til neste år. Til vanleg brukar me ein Doff X3, 3 kubikk, til å køyre ut på marka med, då den er mykje lettare og pakkar jorda mindre saman. Doff´en nærmar seg vel etterkvart pensjonistlivet då den er godt sliten og det er umogeleg å få tak i delar til den.
 Det er viktig med tynn møk fordi det er enklare å spreie ut på marka og plantane tar det lettare og raskare opp.
 New Holland-treff
 Far og son diskuterer årets møkakøyring og kven som skal køyre kor.

Med denne tankvogna og møkakanona rekk ein om lag 60-70 meter.
Far til Jan Magne har spreidd møk på den delen nærast vegen med ei Reime 6000 (6 kubikk), og Jan Magne spreier på det lengst frå vegen. Først eit lass på marka og så eit lass kombinert mark- og beitespreiing. Dette er det beitet som me slepp kyrne sist på.

På torsdag, då me gjekk tur med Scott, kommenterte me begge to at bjørka framleis ikkje var blitt grøn og begge tenkte at det spørs om det i det heile tatt skjer til 17.mai. I går var sola framme og varma og bjørka vart faktisk grøn! No gler me oss over alt som spirer og gror.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar