fredag 3. mai 2013

Det er vår?!?


"Kom, mai, du skjønne, milde,
gjør skogen atter grønn,
og la ved bekk og kilde
fiolen blomstre skjønn!
Hvor ville jeg dog gjerne
at jeg igjen deg så!
Akk, kjære mai, hvor gjerne
gad jeg i marken gå!"
-Tekst: D.Jæger
Melodi: W.A.Mozart

Kalendaren viser 3.mai, men slik såg det ut i dag tidleg.
Det er snø og påskeliljene trivast ikkje i snøen.

 Her skulle det vore ein traktor med tankvogn og det skulle vore møkakøyring,
i stadenfor er det snø og traktoren må brukast til brøyting.
Det ser skummelt ut for våren, men heldigvis brukar Jan Magne å bestille inn ein del rundballar på hausten av frykt for at det skal bli for lite fôr utover våren. I år kan me prise oss lukkelege for det.
Normalt sett skulle snart kyrne vore slept på beite og møkakøyring og gjødselspreiing skulle vore ferdig. Denne våren har vore tøff for bøndene.

 "Eg er sur!!"
Denne dama, 460, har kalvingsdato 9.juli og bør sinast av innan 10.mai.
Ein sinperiode er den tida ei ku ikkje mjølkar, altså ein "kvileperiode" mellom to kalvingar. 
Alle kyr bør ha ein sinperiode på om lag 8 veker før neste kalving. Kraftfôret er svært viktig for å halde mjølkemengda oppe og når ei kyr nærmar seg at ho bør sinast av kuttar ein ut kraftfôret.
Det har skjedd med 460, og ho er sur, for ho får ikkje kraftfôr meir.

 Så snart mjølkemengden hennar har gått ned såpass mykje at ein kan slutte å mjølke ho gradvis, hoppar ein først over ei mjølking, deretter to og gjerne lenger og alt etter kor mykje mjølk det er i ho. Til slutt vert ho ikkje mjølka meir før neste kalving. I dag var det om lag 8 liter mjølk i ho, så det nærmar seg.
 Sjølv om beredskapstida er over, så er det snø og kommunevegane må brøytast.
Jan Magne har kopla på HMV koblinga og toppstaget og er klar til å hekte på skjæret.
Når ein skriv mai månad fristar det ikkje mykje å ta av frontlastaren og flytte på reidskapar for å koble på plogen, då tar ein heller det bakmonterte brøyteskjæret. 

Brøyting 3.mai 2013

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar