lørdag 9. august 2014

Brått var håslåtten over

17.juni var me ferdige med første slåtten.
Me parkerte traktorane på Fonnes senter og tok kvar sin hamburger på Pizzeriaen før me tok turen til Kaland og Hope for å køyre saman dei siste rundballane. Torunn køyrde saman dei på Fonnes medan Jan Magne pressa ferdig. Avslutta med ein kopp kaffi og ein kopp te hos våre gode vener på Hope som og er dei me slår hos. Helga etter la Jan Magne turen til Lyngdal på 20.års jubileum og Torunn tok sekk og telt på ryggen og tok med seg Scott og ei veninne på vandring i vakre Stølsheimen!

Mandagen fekk me besøk av niesa vår, Dina, som var hos oss heile veka. Ho elskar å bake så det vart ein del bakst. :) Bl.a. blå traktorkake til onkelen. Viktig med rette fargen!
Ho var med onkelen då han hadde noko leigeslåing og -pressing.
Jan Magne fekk og ut resten av møka og mykje gjødning.

I juli fekk me besøk av Håvard igjen.
Han var med og jobba litt ei veke.
Me har i mange år snakka om å få støypt golvet i reidskapshuset.
Jan Magne fekk rydda utav det og Håvard og svogeren vår, Dag, har avretta det og grust. Her legg dei armeringsjern i lag med Jan Magne så det vert klart til støyping.

Golvet vart støypt onsdag denne veka.
Takk til Rønhovde Bygg og Anlegg AS.
No er det mykje lettare og reinslegare med lagring av høy, men og lettare å få utnytta plassen med lagring av reidskapar.

På måndag, 4.august, slo Jan Magne ned alt graset heime. Og me var i gong med håslåtten!
Tirsdagen raka Torunn heime medan Jan Magne pressa.

Torunn køyrde etterpå i Leirvåg å begynte å slå ned der medan Jan Magne pressa ferdig heime. Ho fekk slått ned ved Bedehuset, ved campingvogna og seks rundar på Storamyre før det vart så mørkt at det var best å ta resten dagen etterpå. På første runden på Storamyre var ho heller ikkje informert om eit svært hol langs kanten som ho endte opp med å stå godt planta nedi med tvillinghjula. Heldigvis fins det gode naboar i Leirvåg som kom og drog ho opp att. :)
På onsdagen køyrde ho i Leirvågen og slo ned resten medan Jan Magne raka ved campingvogna og ved Bedehuset. Han køyrde heim og henta pressa, fekk pressa ein ball før eine valsen i pressa rauk. Då var Torunn nesten ferdig å slå ned alt i Leirvågen.

Her ser du valsen, vals nummer to etter innmatinga, som er sprukken.
Dette var sjølvsagt ikkje noko som var på lager i Åsane, men Eik har fantastisk service. Dei stilte opp utanom arbeidstid og fekk skaffa ein vals som gjekk med siste fly frå Danmark på kvelden. Det kosta oss 2500,- kr ekstra om me ville hente den ut kl 2230. Me valgte å hente den kl 0630 torsdags morgon på Flesland.

Øydelagd vals.

Jan Magne begynte å demontere pressa for å få ut valsen.

Vår gode svoger, Johannes, kom til unsetning og var med Jan Magne for å få valsen ut. Det var enklare sagt enn gjort.

Til slutt delte Jan Magne valsen i to med vinkelslipar for å få den ut. Den var jo uansett boss og det viktigaste var å få den ut og gjere klart til ny vals som kom torsdagen.

Her er valsen ute av pressa!
Torsdagen køyrde Jan Magne til Flesland kl 0530 for å hente ny vals. Det starta å regne litt etter det og regna jamnt og trutt heile dagen. Regna dog meir i Knarvik området enn her ute, men det kom nokre gode byger på ettermiddag/kveld her og. 
Me hadde då over 100 daa med gras nedslått i Leirvågen!!
Jaja, graset vart no vaska for Svovel og anna frå oljeraffineriet på Mongstad. :)
Det er ikkje kjekt at det kom mykje regn i graset og heller ikkje kjekt at det måtte ligge så lenge, men ikkje stort me kunne gjere med det. Sjølvsagt kunne me slått mindre ned i slengen, men erfaringa vår i forhold til det er at då brukar me altfor lang tid på (hå-)slåtten. Det har vore svært lite problem med biopressa, det var mykje meir med Claas pressa me hadde før. Den kunne me ikkje lite ordentleg på på slutten og det var ein av grunnane til at den vart skifta ut. Då kunne me ikkje slå ned så store mengder i slengen.
Vår gode venn, Leif Gunnar, kom for å hjelpe Jan Magne med å få ny vals i pressa. Det er godt med gode vener som stiller opp når ein treng hjelp! Leif Gunnar er ein slik ven der hjelpa går begge vegar og ein stiller opp for kvarandre når det er noko ein treng hjelp med.

Fredag litt utpå dagen starta Torunn å rake i Leirvågen medan Jan Magne begynte å presse.
Då det kun var att å rake på myra me leiger hos svogeren vår, Johannes, kobla me om til skiveslåmaskina på traktoren til Torunn og ho for til Fonnes og slo ned det ho rakk før Jan Magne nærma seg ferdig med å presse det som var rakt i Leirvågen. Ho fekk slått ned dei to største jordene der, før ho køyrde tilbake til Leirvågen, kobla på igjen riva, og raka hos Johannes.
Køyrde deretter heim og fôrte i nyefjøsen, tok kveldsrunden og var i hus kl 0245. Jan Magne kom heim kl 0315. Då var det godt å sove!

I dag køyrde Jan Magne og slo ned resten på Fonnes og slo ned på Kaland og på Hope, medan Torunn fôrte i nyefjøsen og begynte å rake på Fonnes. 

Vermeldingane viste i går at det skulle regne fram til neste helg og me ville få det unna før det kjem for mykje regn. No viser det at det skal regne mellom 14 og 22mm i natt.
Så no er det godt å vite at me i kveld er ferdige med håslåtten og, for vår del, gjer det ingenting om det regnar! No er det berre å få rundballane til land. Ein kollega lånte eine rundballeløftaren i dag for å køyre sine rundballar til land på Fonnes. Han tok samtidig våre på Fonnes og, så då er i allefall nokre av dei komne til land. :)

Jan Magne kan presse rundballar og dei vert jamne, harde og ordentleg pressa. Me ser mykje forskjellig rundtom og utifrå det er det ikkje råd å samanlikne tal rundballar pr daa med andre kollegaer då ein presser så ulikt. 

Rundballen innpakka.
Dette er på Kaland.

Avløysaren vår, Augustinas, frå Litauen er kjempeflink og har medan me har styrt på med andre ting og no med håne (håslåtten/2.slåtten), spylt både nyefjøsen og gamlefjøsen. Det er alltid godt når det er gjort!
Han er og ein som klarar å finne seg arbeid utan at Jan Magne alltid må fortelle han kva han skal gjere og det er spesielt godt no når me har hatt mykje fokus på å få graset i hus.

No skal det køyrast ut noko møk på dei tørraste bøane (jordene). Graset på desse brukar me anten til å direktefôre til kyrne, eller så får sauene til kollegaer beite på dei. Graset skal no få vekse opp litt og så skal ein del sprøytast, dette for å få vekk høymole. Veksten på tredje slåtten vert og då redusert noko og det er i grunn heilt greit for me ønskjer ikkje tredje slått. Dette fordi haustane som regel er ganske våte på denne kanten av landet og det då kan bli svært vanskeleg å få graset i hus. 

Og til slutt eit bilete av nokre av kalvane.
Det har blitt fødd mange kalvar, og me ventar mange fleire kalvar framover.
Ein søndagsmorgon Torunn mjølka kom det tre kalvar på morgonen! :)
Dei kosar seg i kalvehytta og er utruleg kosete.
Det er nesten umogeleg å få måkt hos dei utan at dei får mjølk samstundes for dei går oss ned og vil ha kos. 

27.juli hadde Austrheim/Lindås Bondelag familiedag her hos oss.
Me skal prøve å få lagt ut nokre bilete frå det seinare.
Ikkje så mange som kom, men me som var her hadde det veldig kjekt!